Allt är en konspiration

Psykos (från grekiska ψυχή "psyke", för själ eller liv, och -οσις "-osis", för abnormalt tillstånd), betyder bokstavligen att hjärnan befinner sig i ett abnormalt tillstånd, och är en generell psykologisk term som används för ett allvarligt mentalt tillstånd som ofta beskrivs som att involvera "förlust av kontakt med verkligheten". Några sjukdomar som alltid eller ofta innefattar psykoser är schizofreni, bipolär sjukdom och vanföreställningssyndrom.

Neuros är vid sidan av psykos en av de mest centrala psykologiska termerna för ofta förekommande typer av psykisk ohälsa. Det var förr en vanlig psykiatrisk diagnos, men nämns numera endast sporadiskt i standardiserade diagnosmanualer.

Gillar

Kommentarer